AKTIVITY ŠKOLY

15.01.2010 10:10
Prelom septembra a októbra sa stal pre našich študentov obdobím tvorivých plenérov v prírode. I tento rok sa zúčastnili na dvoch plenéroch v nádhernom prostredí Pienin. Prvý plenér zorganizovala naša škola a druhý, pod...
15.01.2010 10:08
Chceme navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci. Chceme sa oboznámiť s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú...
15.01.2010 10:07
Zapojte sa do 8. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky v tvorbe malých grafických foriem.Súťažné práce nesmú presahovať maximálny rozmer 14x14 cm (vlastný obrázok), nesmú byť adjustované a vonkajší rozmer musí byť obrezaný na formát 20x20...
15.01.2010 10:05
Stredná umelecká škola v Nižnej organizuje súťaž "KMG" na tému MAGICKÝ SVET v kategóriách -obalový materiál, plagátová tvorba, malé grafické formy, ilustrácia, fotografia, voľná grafická tvorba. Je tu opäť príležitosť na realizáciu pre všetkých...
10.01.2010 17:58
Medzinárodný projekt (súťaž) EURÓPA V ŠKOLE je na Slovensku registrovaný a podporovaný Ministerstvom školstva SR, ktoré je jeho hlavným garantom. Aktivity v rámci projektu sú kvalifikované ako doplnkové formy implementácie...
10.01.2010 17:54
Národné osvetové centrum v Bratislave a Občianske združenie Športom proti drogám organizuje od roku 1994 celoštátnu tematickú výtvarnú súťaž „Prečo som na svete rád/a“. Prostredníctvom svojich výtvarných prác...
10.01.2010 17:53
Pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa pripravuje už 10. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA 2006. V predchádzajúcom období naši študenti získali významné ocenenia v zlatom,...
10.01.2010 17:49
V spolupráci s viacerými inštitúciami organizuje každoročne Tatranská galéria v Poprade Hry s umením v priestoroch unikátnej bývalej parnej elektrárne. Zámerom tohto multikultúrneho podujatia je na...
10.01.2010 17:47
V školskom roku 2005/2006 sme ako partneri participovali na uvedenom projekte so študentami Súkromného gymnázia „Arkona“ so sídlom v blízkosti Katowic - Siemianowice Slaskie. Skupina študentov a pedagógov...
10.01.2010 17:40
Spolupráca našej školy so školou Zespol Szkol Plastycznych v Zakopanom má svoju niekoľkoročnú tradíciu pri stretnutí študentov a učiteľov na plenéroch na jar, v lete, na jeseň a v zime ....
10.01.2010 17:33
Projekt „Stretnutie mladých dizajnérov a stolárov Poľsko – Slovenského pohraničia“ vyvrcholil na stretnutí študentov a pedagógov partnerských drevárskych škôl v meste Stará Ľubovňa v dňoch 10. – 12....
10.01.2010 17:32
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene začalo organizovať súťaž Etudy z dreva v roku 1998 vypísaním nultého ročníka, ktorý bol zameraný na drevenú hračku. Organizátori zvolili trojročnú periodicitu témy,...
10.01.2010 17:31
Vzácne sú stretnutia študentov s akad. sochárom, nár. umelcom Tiborom Bártffayom a s akad. mal. Mariánom Prešnaiderom v rámci plenérov, ktoré sa organizujú v spolupráci s Podtatranským...
10.01.2010 17:30
V školskom roku 2004/2005 sa študenti školy zapojili do projektu Konto Orange s názvom „ Nechajte školu ožiť“ svojim projektovým zámerom „ Slobodný ateliér “. Projekt bol úspešný,  škola získala finančné...
10.01.2010 17:29
Na základe projektu „Who Am I? ... Who Are We?“   bol našej škole udelený grant , v rámci ktorého budeme počas troch školských rokov 2005/2006 až 2007/2008 spolupracovať  so  školami v Česku,...
10.01.2010 17:28
Na ART 2005, 4. výstave výtvarného umenia, ktorá sa konala vo výstavnom a kongresovom centre Incheba v Bratislave sa škola prezentovala prácami študentov expozíciou ľudového nábytku inšpirovanom podhalianskym...
10.01.2010 17:27
Žiaci druhých ročníkov sa každoročne zúčastňujú na plaveckom výcviku v Chorvátsku spojenom s výtvarnou tvorbou v rámci plenéru. Vernisážou výstavy z plenéru v Chorvátsku už tradične otvárame...
10.01.2010 17:26
Súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave sa organizačne člení na školské, obvodné, regionálne a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou...
10.01.2010 17:20
V tejto oblasti organizujeme a zúčastňujeme sa na súťažiach: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Za krásu slova Literárny Kežmarok Hviezdoslavov Kubín ...
25.10.2009 12:24
Bienále ilustrácií Bratislava 22.10.2009, odborno-historická exkurzia (zúčastnené triedy - 2.A, 2.B)             Študenti druhých ročníkov našej školy sa 22. októbra 2009 zúčastnili v rámci...

Kontakt

Stredná umelecká škola Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
+421 52 452 52 82
skola@suskk.sk