E-LEARNING (moodle)

- na portál elektronického vzdelávania našej školy sa dostanete nasledovne:

 

http://elearning.sus-kezmarok.sk/login/

http://elearning.sus-kezmarok.sk/

 

 

                

Pre študentov a pedagógov našej školy sme spustili dištančnú formu vzdelávania (online vzdelávanie).

Na pripravovanom portáli máte možnosť nájsť zadania od pedagógov, rôzne študijné materiály, elektronické testy a samozrejme najnovšie informácie ohľadom vašich predmetov.

 

 

 

Kontakt

Stredná umelecká škola Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
+421 52 452 52 82
skola@suskk.sk