Školská knižnica

aktuálny zoznam kníh v knižnici (*.pdf súbor)


Správca knižnice: Mgr. Martina Kavaschová

Knižnica je otvorená

         pondelok 10.20 - 11.10 hod.
          streda: 8.20 - 11.10 hod.
          piatok: 8.25 - 9.35 hod.

+ individuálne po dohode

 

Kontakt

Stredná umelecká škola Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
+421 52 452 52 82
skola@suskk.sk