Na tomto mieste sa môžete dočítať
o publikovaných článkoch,
TV príspevkoch
a inej mediálnej propagácii našej školy.

 

Kontakt

Stredná umelecká škola Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
+421 52 452 52 82
skola@suskk.sk