ERASMUS+ 2017

 

 

 

V októbri 2017 sa zúčastnili žiaci školy (terajší 2. a 3.roč.) 3-týždňovej odbornej stáže na Cypre a v Súkromnej umeleckej škole v Krakove v rámci projektu ERASMUS+ financovaného z fondov Európskej únie. V priebehu mesiaca jún výber žiakov zabezpečila komisia zložená z učiteľov školy. Hodnotiť sa bude znalosť anglického jazyka, odbornosť, prístup k práci a povinnostiam, správanie, zdravotný stav.


Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Stredná umelecká škola Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
+421 52 452 52 82
skola@suskk.sk