Momentálne pracujeme na príprave aktuálnej ponuky tvorivých dielní...

 

Kontakt

Stredná umelecká škola Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
+421 52 452 52 82
skola@suskk.sk