UŽITOČNÉ LINKY

 

Mesto Kežmarok

    http://www.kezmarok.sk

 

Prešovský samosprávny kraj:

    http://www.po-kraj.sk/sk

 

Ministerstvo školstva SR:

    http://www.minedu.sk

 

Ústav informácií a prognóz školstva:

    http://www.uips.sk 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania:

    http://www.siov.sk

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

    http://www.asfeu.sk/

 

 

PRE ŠTUDENTOV...

Zdigitalizované učebnice

    http://www.eaktovka.sk/

 

Štipendiá

    http://www.uips.sk/o-nas/stredoskolske-stipendia

 

Maturita

    http://www.nucem.sk/sk/maturita

 

Moderný učiteľ

    http://www3.moderniucitel.net/

 

Virtuálna knižnica

    http://www.zborovna.sk/novinky/index.php

 

ŠIOV

    http://www.siov.sk/

 

 

Kontakt

Stredná umelecká škola Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
+421 52 452 52 82
skola@suskk.sk